visigernej.dk 
             ... til kæmpe havmøller på land ved Kappel
 
 Gældende støjregler 
 Møllestøj 
 Lavfrekvent støj 
 Nattestøj 
 for mennesker 
 for naturen 
 for turismen 
 2014 
 2013 
 2012 
 2011 
 2010 
 2009 
 2008 
 2007 
 2006 
 Lovgivning mm 
 Kritiske sider 
 Off. institutioner 
 Produc. & ejere 
  Nyheder  
|
  Forside  
|
  Møllestøj  
|
  Støj  
|
  Konsekvenser  
|
  Visualisering  
|
  Arkiv  
|
  Links  
|
  Læserbreve  
|
  Påklager/Indsigelser/Værditab  

Nyheder ("gamle nyheder" findes under Arkiv)

12/4 2016: Slutspil i Kappel - alle taber
Torben Nielsen, Engestoftevej var også til informationsmøde i Kappel, og det har affødt et skarpt indlæg i Folketidende

12/4 2016: Så er der gang i anlægsarbejdet, og det endda før Lolland kommune har givet tilladelse til at gå i gang. Og de 14 dage til byggestart blev pludselig meget korte.

Investor og kommunen mener at det er OK at påbegynde anlæggelse af adgangsveje, før tilladelsen er i hus; men da tvangsruten er en del af lokalplanen, er vi bestemt ikke enige i den betragtning.

At de tunge lastbiler så brillerede ved at komme rullende ud ad Gottesgabe Strandvej, er ren galimatias.

På mødet fik vi netop at vide, at der IKKE skulle trafik ad Gottesgabe Strandvej, Ålehoved og Vesternæsvej. Dertil er vejene for skrøbelige.
Tvangsruter havde chaufførerne på lastbilerne intet hørt om.

Efter Kappelgruppens henvendelse til kommunen skulle den tunge trafik gerne ophøre og, som beskrevet i lokalplanen, køre mod byggefelterne via Langøvej til det vestligste af Vesternæsvej, hvor adgangsvejen skal etableres.

9/4 2016: Men de 200 m høje lysmaster vil ikke blive rejst,
meddeler Mogens Warrer dagen efter.

De to referater i Folketidende giver desværre ikke det rigtige billede af mødets forløb; men hvordan beskriver man stor frustration? Det skal man nok have været til stede for at fornemme fuldt ud.
Frustrationen og vreden bølgede frem mod mølleopstillerne og viceborgmester Henrik Høegh; men her var de enslydende svar - sådan er loven. 

8/4 2016: Nu kommer de store vindmøller, som Kappel frygter, skriver Mogens Warrer i Folketidende.

Informationsmødet i Kappel ForsamlingshusLolland Kommune og Vindtestcenter Kappel A/S inviterede naboer og andre interesserede til informationsmøde i Kappel Forsamlingshus den 7. april 2016 om igangsættelse af byggeriet af testvindmøller i Kappel.

I 2012 opgav DONG Energy deres planer om Serie-0 vindmøller i Kappel, fordi området ikke længere var egnet. Siden da har ingen naboer i området hørt noget som helst fra myndighederne.

De 24 slidte og støjende vindmøller langs diget blev fjernet i foråret 2012, og endelig var der kommet fred og ro i området.

Så er det jo ikke underligt, at områdets beboere er overraskede og føler sig ufattelig dårligt behandlet, når de erfarer at kommunen og en investor afholder et informationsmøde, som ikke er annonceret i ugeaviserne eller på kommunens hjemmeside, men kun i Folketidende, som kun få holder. Annoncen var da også lille og trist grå.

Når det så forlyder, at byggeriet af nogle af testvindmøllerne gangsættes indenfor ca. 14 dage fra den 7. april, så er det ikke underligt, at beboerne har behov for information og er spørgelystne.

Når værterne så ankommer som nogle at de sidste, lige skal tilslutte udstyr, og i øvrigt er yderst uforberedte og vævende i deres fremlæggelse, så er det dømt til at gå galt, og det gjorde det!  Mødet var totalt uorganiseret og ustruktureret.

En af de første spørgsmål til investorerne var da også, om de selv var naboer til vindmøller. Og det kom nok ikke bag på nogen, at de ikke var det. Firmaadressen var Søborg og selvfølgelig boede alle langt væk fra Lolland, nærmere København.

At vindmølleplanerne ved Bursø, hvor viceborgmester Henrik Høegh selv er bosiddende, nu også fjernes fra kommuneplanen, det vækker mistillid.

Da der den 26. august 2009 sidst var inviteret til borgermøde om vindmøller i Kappel, stillede Lolland Kommune op med en indisponeret ordstyrer, der opførte sig aggressivt, frækt og uforskammet overfor de fremmødte. Han var kommunens repræsentant og totalt uvidende.

En ordstyrer var der ingen af denne gang, og resultatet var desværre et møde, der bedst kan sammenlignes med kaos.

De fremmødte havde ellers store forventninger om information men blev svært skuffede.

Kommunen var talstærkt repræsenteret med bl.a. vindmølleplanlægger, direktør og formanden for Teknik og Miljø Henrik Høegh, men alle, undtagen Høegh, gemte sig bagest i salen, hvorfra de dog måtte give sig til kende, da Henrik Høegh tiggede om hjælp.

Kommunens repræsentanter virkede dog også totalt uforberedte.

Høegh fortalte i sin velkomst, at Lolland Kommune i 2012 havde presset på for at få Natur- og Miljøklagenævnet til at færdiggøre de klagesager, som ikke var afsluttet, da DONG trak sig. Derefter have kommunen også været aktiv mht. at finde nye aktører til området. Derefter satte han sig med ryggen til de fremmødte og overlod ordet til vindmølleopstillernes tre repræsentanter.  

Vindmølleopstillere, repræsenteret ved Knud Erik Andersen, Andreas von Rosen og Michael D. Pedersen var yderst uforberedte og havde store problemer ved at svare på simple spørgsmål, og deres egen fremlæggelse virkede så usikker, at den totalt mislykkedes. Deres flakkende blikke fortalte alt.

To ud af tre repræsentanter for Vindtestcenter Kappel A/S, Andreas von Rosen og Mikael D. Pedersen tog det hele så afslappet, at de brugte en del tid på at læse noget sandsynligvis meget spændende på deres mobiltelefoner eller også søgte de svar på vores spørgsmål. Det synes vi nu nok, at hele situationen er for alvorlig til, og signalerer stor disrespekt for mødedeltagerne

Et kort resumé af de få oplysninger, mødedeltagerne fik. Det er ikke meget i et så stort projekt med så vidtrækkende konsekvenser for lokalbeboerne. 

 • European Energy havde overtaget DONGS projekt
 • De kendte f.eks. intet til de løfter, som DONG havde givet til områdets beboere ang. bygningsmæssige forbedringer af boliger, hvis naboerne følte sig generede – og de ville heller ikke vide det!
 • Lolland kommune havde aldrig stillet krav til dem.
 • Om ca. 2 uger gik de i gang med etableringen af 7 landvindmøller på 3.3-3.6 MW. (DONGS projekt var 7 havvindmøller på 5-8 MW).
 • Møllerne er forsynet med nogle tårnhøjder, så de skal ”sniges” (referentens udlægning) ind i lokalplanens bestemmelser.
 • Vidste ikke om beboelserne i lokalplanområdet var beboede eller nedlagt
 • På spørgsmål om alle tilladelser var givet, måtte de indrømme at det var de ikke.
 • På spørgsmål om, hvorvidt det ikke kun var 5 vindmøller der var anmeldt til kommunen, måtte de indrømme, at det var sådan. De to sidste ville dog også komme om ganske kort tid. Handlen vedr. arealet, hvor de skal placeres var ved at falde på plads.
 • Lysmaster mente man ikke, at der ville komme nogen af. Opstiller var dog villig til at give en skriftlig bekræftelse på, at lysafmærkningen på møllerne ikke ville blive på mere en 10 candela på hver mølle. Placeringen anede man ikke noget om.
 • Piloteres skulle der ikke pga. marsvin og lerbunden.
 • Møllerne ville selvfølgelig blive stoppet – hvis man i sin bolig havde målt 10 times skyggekast pr år, hvilket også iflg. dem var gældende lov.
 • Naboerne kunne også bare måle støjen hos dem selv, forsikrede de, og undlod at uddybe det nærmere.

Energinet.dk havde oplyst mølleopstiller (AvR) om, at naboerne var bedst tjent med de værditabserstatninger der blev fastsat i 2009, og derfor mente de ikke at der var mere at snakke om mht. det. Flere naboer er lodret uenige!

Flere har f.eks. været afskåret fra at søge værditabserstatning pga. ejerskifte, arveforhold eller andet og i en længere periode (januar 2012 til 7/4 2016) har hovedparten af naboerne ikke kendt til et vindmølleprojekt.  Til sidst indvilgede opstiller i at Energinet.dk blev repræsenteret på et kommende møde om andele i projektet.

For landbrugsejendommene er det f.eks. af stor betydning om det er gældende VE-lov eller loven som den var i 2009, der er gældende, og det er det også for beboerne af flere årsager.

  

1/12 2015: Havmølle ved Samsø havareret, skriver ing.dk på hjemmesiden.
Så skete netop det, vi alle har frygtet. En stor havmølle havarerer af endnu ukendte årsager. Søren Hermansen, Samsø Energiakademi forstår heller ikke havariet, idet det ganske vist blæste godt; men stormen var endnu ikke sat rigtigt ind.
Jamen god vind er jo netop investorernes ønskescenarie. For os, der skal leve med netop store havmøller ved et rekreativt stianlæg på det lollandske dige, kan vi kun sige: Så klapper vi lige hesten og vender skråen en ekstra gang, inden vi tager på tur for at se Østersøen i stormvejr.
Læs artiklen fra ing.dk HER samt den opfølgende omtale af sagen 3. december HER

18/11 2015: Onsevig klimapark lukker og slukker, skriver Folketidende. Hermed slutter endnu et såkaldt grønt kapitel i Lolland kommune. Det har været et dyrt bekendtskab at dyrke alger i baljer; men nu kommer resterne forhåbentlig Onsevig til gode, så borgerne kan være mere sikre på at færdes tørskoede i området. Læs Folketidendes omtale HER.

27/10 2015: Vindkraftens "kannibalisering". Poul Nielsen samler trådene i de senere dages heftige debatteren i Folketidende.

26/10 2015: Hylleberg benægter fakta på samlebånd.
Sådan kommenterer Lars Klottrup de uhyrlige påstande, som Jan Hylleberg tidligere fremsatte. 

23/10 2015: Og påstulatet fra Jan Hylleberg, kommenterer Poul Nielsen et par dage efter i Folketidende under samme overskrift - Tyv tror hvermand stjæler.

20/10 2015: Tyv tror hvermand stjæler, svarer Jan Hylleberg igen på Lars Klottrups læserbrev

12/10 2015: Hvornår fikser vindmølleindustrien deres snydesoftware?
Det spørgsmål stiller Lars Klottrup i et læserbrev i Folketidende. 

29/8 2015: 45.000 naboer med i unik dansk undersøgelse af støj fra vindmøller
Den undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse i øjeblikket udfører for Sundhedsministeriet, Miljøministeriet samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet bliver en af de mest ambitiøse undersøgelser af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredsgener. Læs hele artiklen fra "Ingeniøren" samt notat til undersøgelsen HER

_ _ _

I Kappel er borgerne i august 2015 fortsat mødt af en mur af tavshed mht. DONGs skrottede vindmølleprojekt i Kappel på trods af, at Vindtestcenter Kappel A/S (European Energy) i 2013 overtog projektet.

Det er dog lykkedes de driftige profitmagere at få skøde og aftaler på ejendomme, der lidt endnu står i vejen for vindmølleplanerne.
Tre vindmøller, som skal nedlægges, har de også overtaget.
Flere af vindmølleplaceringerne er også afsat på kort, og de sidste er nok på vej.

Trods det, så påstår Lolland Kommune fortsat, at de ikke har kontakt til Vindtestcentret, og så har de alligevel: ”Jeg har snakket med European Energy/Vindtestcenter Kappel A/S, og de fortæller mig, at de ikke er i gang med noget arbejde i Kappel, andet end forhandlinger med vindmøllefabrikanter”, skriver en medarbejder den 17/8 2015.

30/8 2015: Kæmpe vindmøller på Eremitagesletten?
Jyllands-Posten bragte søndag den 30. august et læserbrev fra Kirsten Nielsen, Engestoftevej, under denne overskrift, og læserbrevet er skrevet på baggrund af nedenstående debat omkring udkantskommunernes villighed til at pynte på Københavns CO2 regnskab. 

22/8 2015: Opstillingen af landmøller overstiger forventningerne - 5 år før beregnet, skriver Folketidende og berigtiger den fejlinformation som fremgik af deres forsideartikel den 13/8.

Energistyrelsen har lavet beregninger for avisen, på baggrund af et lærerbrev som gjorde opmærksom på misinformationen.
TAK TIL FOLKETIDENDE FOR AT BRINGE BERIGTIGELEN.
VI HAR SOM BORGERE KRAV PÅ RIGTIGE TAL OG IKKE VILDLEDENDE SKRÆMMEPAMPAGNER.

19/8 2015: "Ikke flere vindmøller på land, tak!", skriver Kirsten Nielsen og Rita Petersen i dagens Folketidende. Læs HER.
Debattørerne gør opmærksom på de løfter, som blev afgivet under den sidste valgkamp til Folketinget, og gør samtidig opmærksom på, at postulatet om, at statens mål mht. MW-regnskabet, ikke passer.
Debattørerne har også bemærket, at Lars Christian Lilleholts bekymring vedr. berørte borgere i forbindelse med kystnære vindmøller, åbenbart ikke skal gælde for landbaserede møllers naboer - eller?

15/8 2015:Vindmøller dræber "beskyttede" rovfugle”, det beskriver Poul Nielsen, Pogemosen et læserbrev i Folketidende.
Det er chokerende tal fra vores nabo Tyskland, som Poul refererer til; men det samme gælder her, hos Tysklands nordlige nabo og i Kappel kan man også opleve den Røde Glente. Vil de også blive smadret af de kommende vindmøller der?

13/8 2015: ”Lolland vil have noget for vinden”, skriver Folketidende i en forsideartikel. Læs HER.

Gang på gang rystes man over Lolland Kommunes politikere og helt og aldeles over formanden for klima- teknik og miljøudvalget, Henrik Høegh. Netop han har haft mange vindmøllenaboer til foretræde på Christiansborg. De var blevet vindmølleflygtninge og kunne ikke længere holde ud at bo i deres ejendomme.  Og bedst som vi havde forstået, at han og andre politikerne endelig ville stoppe med at udstede gavmilde vindmølletilladelser og begynde at tage hensyn til kommunens borgere, så udtaler Henrik Høegh til Folketidende, at man skal finde plads til lidt flere vindmøller, mod arbejdspladser (og måske udsigt til billigere strøm).

Så meget for valgløfter og forstående nik til berørte borgere!  

14/7 2015: "Grøn kommune - eller godt til grin?" spørger tre politikerne i Folketidende.
De tre venstrepolitikere i Lolland byråd - Henning A. Rasmussen, Marie-Louise Brehm Nielsen og Rasmus Vinther Jørgensen gør i et læserbrev opmærksom på, at de IKKE kan anbefale flere vindmølleprojekter i Lolland kommune, hvis det blot sker for at pynte på hovedstadens energiprofil.

31/5 2015: ”Afmagt”
I maj måned afleverede Torben Nielsen denne betragtning over det at være møllenabo, til Folketidende. Det svarer ganske nøje til de fortællinger, man får, når man møder ramte vindmøllenaboer fra hele Danmark. Læs Torbens "historie" HER.

Den 30/4 2015 havde Sakskøbing og Nysted Fællesråd arrangerer informationsmøde. Læs arrangørernes PROGRAM og udsendt den PRESSEMEDDELELSE.  Selv om mødet er arrangeret i forbindelse med vindmølleplaner i Guldborgsund kommune har emnet interesse for alle, der er eller kan blive kommende naboer for kæmpevindmøller.

Den 19/2 2015 vedtog Guldborgsund kommune at sende 6 mølleområder i høring og afstedkom bl.a. tilkendegivelser i Folketidende, som vi bringer nogle af herunder:

3/3 2015: Utroværdighed kommer fra Viden Om Vind og de bagvedliggende organisationer - ikke fra naboer til vindmøller!  , skriver Mogens Meier, nabo til Tjørnebymøllerne i Folketidende

27/2 2015: Med lov skal land (og vindmøller) bygges., betragtninger om vindmølleplaner, politikere og vindmøllelobbyen fra Kirsten Nielsen, Kappelgruppen

27/2 2015: Replik til Nielsen & Petersen, Henrik Vinther svart tilbage i Folketidende

24/2 2015: Endnu en gang slap hr. Vinther en halv sandhed, svarer Rita Petersen, medlem af  Kappelgruppen og Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, skriver i Folketidende på  

19/2 2015: Guldborgsund har en troværdig vindmølleplan, responderer  Henrik Vinther, VidenOmVind i Folketidende.

12/2 2015: Er det en troværdig vindmølleplan?  spørger Poul Nielsen skriver i Folketidende.

Sidste nye!
Som I nok har læst under 8/10 2014, indstævnede European Energy A/S Natur- og Miljøklagenævnet for retten i Lynby.

Det er klagenævnets skærpelse af den af Miljøstyrelsen udstedte VVM-tilladelse, som investorerne ikke er tilfredse med.

VVM-tilladelsens vilkår b) og dele af det tilføjede vilkår j) indeholder krav, som European Energy ønsker at få erklæret ugyldige. Subsidiært ønsker de, at VVM-tilladelsen hjemvises til fornyet behandling hos klagenævnet (læs nedenfor).

Via aktindsigt i Lolland kommune erfarer vi nu, at Kammeradvokaten den 8/12 2014 meddelte retten i Lyngby:

..... at Natur- og Miljøklagenævnet tager bekræftende til genmæle overfor sagsøgerens principale påstand, som den fremgår af stævningen af 8. oktober 2014, således at der afsiges dom i overensstemmelse med påstanden.

European Energy A/S kan herefter udnytte VVM-tilladelsen uden at være forpligtet af ændringen i vilkår b) og det tilføjede vilkår j) .....

Sagt på almindeligt dansk: Nu kan Vindtestcenter Kappel A/S / European Energy A/S både blæse og have mel i munden. De kan stort set gøre, som det passer dem. Skærpelserne er trukket tilbage, og vi kan kun afvente og se, hvad investorerne kan finde på. Sporene skræmmer fra andre af deres projekter.

Det har selvfølgelig affødt en del aktivitet hos Kappelgruppen.

Vi har, som nævnt,  gennem lang tid haft aktindsigt i Lolland kommunes sagsakter vedr. Kappelprojektet, og nu kan der snart forventes en anmeldelse af projektet, og så har kommunen ret beset kun 14 dage til at gennemgå projektet og spotte eventuelle fejl og mangler, som man kan forlange rettet.

Det fik mig til at sende følgende hilsen til min kontaktperson på kommunen i dag.

Såvel Lolland kommune som Riddertofte Beboerforening, Kappelgruppen og øvrige klagere bliver nemlig ikke orienteret af Natur- og Miljøklagenævnet. Kun ved hårdt arbejde lykkes det at få kendskab til blot en smule af, hvad der foregår i kulisserne. Det er fuldstændig uacceptabelt.

Får vi et borgermøde i Kappel?
- eller en fortælling om, hvor meget tålmodighed det kræver at være aktive borgere 

Nu er Riddertofte Beboerforening og Kappelgruppen spændte på, om Vindtestcenter Kappel A/S som bygherre vil afholde nyt borgermøde i Kappel.
Det sidste går dog helt tilbage til 2009, og der er sket en del i området siden den gang. Borgere er væk, nye er kommet til og bygninger er revet ned.

Vi har efterlyst et sådant møde flere gange - Dels for at få kendskab til hvilke planer, der er. Hvad kan vi forvente af gener? Vil der blive mulighed for fornyet vurdering af ejendommene? og meget meget mere.

Tidspunktet for borgermødet er nemlig ikke helt uvæsentligt, idet der kom nye VE-regler i 2013. Det kan du læse mere om HER. Der kan være mange penge på spil - for borgerne.

Intet hører vi.

Derfor har vi taget kontakt til energinet.dk som også rummer taksationsmyndigheden. Den instans der tager sig af at vurdere og bedømme eventuelle værditab.

Korrespondancen har været uendelig lang og ulysten til at besvare henvendelser fra os har været yderst synlig.

Juristen mente at det var samme projekt, altså intet beboermøde

Næste person ville tage kontakt til bygherre og taksationsmyndigheden; men intet af interesse har vi hørt.

Så forsøgte vi med en aktindsigt gående tilbage til 1/1 2012 (tidspunktet for DONGs opgivelse af projektet). Den blev søgt den 3. december 2014 meddelt via mail den 9. december 2014. Så langt - så godt.

De lovede tidsfrister for hvornår vi kunne plukke sagsakter fra en nøje konstrueret liste blev gang på gang overtrådt, og man ofrede ikke bare få linjer på os.

Ikke en gang de få akter, som vi forlods bestilte, dukkede op.

SÅ NU ER TÅLMODIGHEDEN SLUPPET OP. Kontaktpersonerne fik i går denne hilsen – sendt i kopi til adm. direktør for energinet.dk:

Energinet.dk arbejder for det danske samfund.

Sådan lyder overskriften på Energinets virksomhedsprofil; men arbejder energinet.dk også for den enkelte borger?

Det er ikke den følelse, jeg sidder med lige nu. Min tålmodighed er simpelthen brugt op efter en utrolig lang – og også uacceptabel lang sagsbehandlingstid, og jeg må bede om, at jeg hurtigst muligt får svar på mine spørgsmål.

For god ordens skyld følger her et resumé af historikken:

I august 2014 skriver jeg en mail til Energinet/Taksationsmyndigheden. I den henvendelse spørger jeg bl.a. om ikke det kan kræves og forventes af ny investor i Kappel, Vindtestcenter Kappel A/S, at der afholdes borgermøde, hvor vi orienteres om det nye projekt.

De få oplysninger, vi har, stammer udelukkende fra aktindsigter, idet investor ikke har taget initiativ til at orienteret lokale beboere i området overhovedet.

Med hensyn til det sidste skriver jurist Jennifer Jensen senere i august bl.a.:

For kort at forklare hvorfor der ikke afholdes et nyt borgermøde om værditabsordningen, kan jeg oplyse jer om, at det faktum at der er indtrådt en ny investor i vindmølleprojektet, ikke har betydning for selve værditabsafgørelsen.

Afgørelsen om værditabserstatning er truffet ud fra et ”i værste tilfælde scenarie”, hvor det således er lagt til grund, at de vindmøller som opstilles, er de mest dominerende af de i plangrundlagets tilladte muligheder. Da plangrundlaget ikke er ændret ved Vindtestcenter Kappel A/S’ overtagelse,  vil udmålingen af værditabserstatningen derfor ikke blive anderledes, da der blot er tale om en ny investor.

Det er jeg langtfra enig med juristen i og sender min begrundelse den 21/8 2014.

Det afføder desværre kun larmende tavshed fra juristen, hvorfor jeg den 16/9 2014 rykker for svar og bekræftelse på, at mailen er modtaget.

Den 12/10 2014 har jeg fortsat ikke hørt noget, hvorfor jeg nu rykker igen og samtidig sender mailen i kopi til Energinets adm. direktør.

Svaret kommer en uge senere fra en ny medarbejder hos energinet.dk / De Fire Vindmølleordninger. Han beklager de manglende svar.

Medarbejderen skriver bl.a., at da borgermødet i Kappel blev afholdt tilbage i 2009, hvor der ikke er en gældende forældelsesfrist, kan vi ikke forvente et nyt borgermøde; men at han vil tage kontakt til Vindtestcenter Kappel A/S og efterfølgende til Taksationskommissionen.

Jeg kunne efterfølgende orientere samme medarbejder om, at vi via aktindsigt i Lolland kommune havde erfaret, at Vindtestcenter Kappel A/S / European Energy A/S havde stævnet Natur- og Miljøklagenævnet for at få annulleret to vigtige skærpelser til projektets VVM-tilladelse.
Bem.: Det var tilsyneladende nyt for Energinet. Der takkes for informationen, og han skriver også:

Vi vender naturligvis tilbage, når vi har yderligere information, som vil være relevant for jer i forhold til vores og Taksationsmyndighedens opgave i forbindelse med vindmølleprojektet ved Kappel.

Den 3/12 2014 er der stadig intet nyt, og jeg beder nu bl.a. om aktindsigt tilbage til 1/1 2012.

Den 9/12 2014 bevilges aktindsigten med hensyntagen til nedenstående præmisser:

..... Kære Ellen Rasmussen
Vi bekræfter hermed at have modtaget din mail af 3. december 2014, hvor du anmoder om aktindsigt i al korrespondance, mødereferater, telefonnotater m.m. vedr. vindmøllerne ved Kappel i perioden fra 1/1 2012 til d.d.

Vi skal meddele, at vi i henhold til kapitel 2 i lov om offentlighed i forvaltningen (lov nr. 606 af 12/06/2013) giver dig aktindsigt i sagens offentligt tilgængelige dokumenter, dog kan visse dokumenter være undtaget retten til aktindsigt jf. kap. 4 i lov om offentlighed i forvaltningen.

Omfanget af dokumenter i sagen er  forholdsvis omfattende og af praktiske årsager åbner loven mulighed for at få aktindsigt i konkrete emner. Vi vil derfor snarest muligt, og inden 7 dage, fremsende journalark over dokumenterne vedrørende vindmølleprojektet ved Kappel, Lolland Kommune hvorpå du bedes angive hvilke emner du ønsker aktindsigt i.....

Mailen indeholder dog ikke svar på mine spørgsmål.

Den 19/12 2014 har jeg stadigvæk ikke modtaget nogle oplysninger, hvorfor jeg igen må rykke for svar og journalark.

Det bliver 2015, og den 6. januar 2015 rykker jeg endnu en gang for svar på mine spørgsmål og det/de lovede journalark.

Dagen efter, den 7. januar får jeg en mail, hvor jeg får lovning på, at Energinet vil materialet/svarene senere på dagen.

Det får jeg også. Mailen indeholder tre journalark, hvor der er oplister forskellige akter; men listen er ikke komplet.

Jeg har altså fået adgang til et udvalg af akter, som åbenbart er det, jeg kan forvente at få indsigt i.

Jeg har selvfølgelig været spændt på at se, om de udstukne linjer for aktindsigten ville begrænse adgangen til at se, hvad der findes. Det er desværre tilfældet – og ikke tilfredsstillende.

Der er ingen akter fra anden halvdel af 2013 og slet ingen fra 2014. Det stemmer dårligt overens med den kontakt, som Energinets medarbejder tidligere har skrevet, at han ville tage til bygherre og Taksationsmyndigheden mm.

Med hensyn til de stillede spørgsmål står der, at de besvares i separat mail.

Den 8. januar starter jeg en ny tråd, idet vores korrespondance nu primært handler om aktindsigten.

Under overskriften
Aktindsigtsanmodning af 3/12 2014 og manglende svar, klagevejledning mm
skriver jeg den 8. januar 2015:

Til De Fire Vindmølleordningen 

Jeg har den 7/1 2015 modtaget en aktliste (journalark) på baggrund af min anmodning om aktindsigt af 3/12 2015.
Det er imidlertid kun et lille antal dokumenter som fremgår af aktlisten, hvilket jeg er noget uforstående overfor.
Jfr. aktindsigtsloven skal Energinet imidlertid fremsende den fulde aktliste. 
Hvis Energinet vurderer, at der ikke kan gives aktindsigt, i de af mig udpegede dokumenter, skal afslaget begrundes og der skal gives klagevejledning. 
Min anmodning om aktindsigt henhører under bl.a. Miljøoplysningsloven og ikke Forvaltningsloven, sådan som jeg kan forstå at Energinet ønsker at tolke det.
Jeg vil foreløbig bede om at få fremsendt følgende dokumentnumre og gerne som PDF-filer:
1-7, 438, 440, 446, 615 og 618-626.

Jeg forbeholder mig ret til yderligere aktindsigt, når den komplette aktliste er modtaget. Desuden skal jeg bede om svar på de stillede spørgsmål. Jeg har bl.a. bedt om en klagevejledning.

Venlig hilsen Ellen Rasmussen

Så bliver det den 19. januar 2015, og jeg har stadig ikke fået svar på mine spørgsmål og ej heller fået tilsendt de dokumentnumre, som jeg foreløbig har bedt om. Derfor prøver jeg at komme i kontakt med min kontaktperson via den gamle tråd, hvor jeg skriver:

Jeg har fremsendt en mail den 8/1 2015 under overskriften
Aktindsigtsanmodning af 3/12 2014 og manglende svar, klagevejledning mm
Da jeg stadigvæk intet har hørt fra dig/De Fire Vindmølleordninger/energinet eller hvem der står for fremsendelse af journalark og sagsakter, vil jeg gerne have bekræftet, at mailen er nået frem til rette vedkommende.
Du skriver den 7/1 at svar på mine spørgsmål vil komme i separat mail. Den mail har jeg heller ikke modtaget.
Årsagen til, at jeg har valgt at lave en ny tråd til vores korrespondance er udelukkende for at fokusere på det, vores korrespondance nu drejer sig om, nemlig den bevilgede aktindsigt.

Skulle du ønske, at vi fortsætter vores korrespondance i den oprindelige tråd, vil jeg naturligvis respektere det.

Den mail reageres der på dagen efter, den 20/1 2015:

Kære Ellen

Jeg sender noget til dig i morgen; onsdag den 21. januar 2015.

Beklager den lange sagsbehandlingstid.

Venlig hilsen .....


Det blev så heller ikke tilfældet.
Og nu er det blevet den 22/1 kl. 13.30 og stadig intet svar.
Det er så her, min tålmodighed slipper op. Jeg kan simpelthen ikke være tjent med den langmodighed fra energinets medarbejdere.

Jeg kunne eventuelt klage over sagsbehandlingen; men en klagevejledning har jeg jo desværre heller ikke modtaget.

Venlig hilsen Ellen Rasmussen

Dette var ordene i den korte version. Det er nu blevet den 23. januar 2015 hen under aften. Stadig intet nyt fra Energinet.
HVIS NOGEN TROR, AT DET ER EN SMAL SAG AT SØGE OG FÅ AKTINDSIGT - SÅ NEJ!

_ _ _ _ _

20/1 2015: Er stavnsbåndet ved at blive genindført på Lolland-Falster?

Det spørgsmål stiller Torben Nielsen i dagens Folketidende. Læs Torbens tanker omkring det mølleinferno, som Guldborgsund og Lolland kommuner er i gang med at planlægge/opbygge, HER

27/12 2014: Lyst til livet - eller lyst til møller? Torben Nielsens indlæg i Folketidende stiller spørgsmål ved, om Guldborgsundpolitikerne både kan blæse og have mel i munden. Kan man både have store planer for turisme i Marielystområdet samtidig med at der foreligger planer om at rejse 8 stk. 150 vindmøller i området?

Det mener Torben Nielsen ikke (læs her)

Det er Kappelgruppen v/Ellen Rasmussen ganske enig med Torben Nielsen i, hvorfor følgende indlæg - Stil møllerne på havet. Og kun dér kære politikere i Guldborgsund - blev indsendt og bragt af Folketidende 2/1 2015.

Canadisk undersøgelse frifinder IKKE vindmøller
Vindmølleforeningen og en artikel i Ingeniøren har de sidste par dage slået det stort op, at Health Canadas undersøgelse af vindmøllestøj og helbred har "frifundet" vindmøllerne.

Det er en grov overfortolkning af den canadiske pressemeddelelse og er ikke baseret på selve undersøgelsen, som endnu ikke er offentliggjort.

Tværtimod tyder det på, at undersøgelsen har påvist helbredsmæssige påvirkninger. Det ser man, hvis man tager sig tid til at gå dybere ned i det resumé, der er publiceret på Health Canadas hjemmeside. 

Giv dig tid til at læse den danske version af Health Canadas eget resumé

13/11 2014: Åbent samråd i Miløudvalget
Åbent samråd med miljøministeren om vindmøller ved Varde (Ulvemose og Bækhede Plantager). For god ordens skyld skal det lige anføres at det drejer sig om de, efter vores mening, yderst forkerte beslutninger, som Varde kommune tog, efter at Miljø- og Naturklagenævnet havde underkendt projektet på ca. 30 punkter.
Investor er ret interessant for os i Kappel. Det er nemlig European Energy, der også er bygherre der. Efter samrådet kan man desværre blot konkludere, at hvis det drejer sig om vindmøller er INTET helligt. Hvis projektet ikke passer til plangrundlaget, så agter man at  rette plangrundlaget ind efter projektet - med miljøministerens accept.
Du kan høre/gense samrådet HER

4/11 2014: Kæmpemøller skal til støjeksamen
Naboerne til Hagesholm Vindmøllepark i Lammefjorden får nu deres ønske om støjmålinger inde i boligerne opfyldt.

Holbæk Kommune har for længst måttet sande, at kommunen som miljømyndighed ikke har kunnet gribe ind over for de store støjproblemer, sådan som støjbekendtgørelsen for vindmøller er konstrueret. Derfor har borgmesteren henvendt sig til miljøminister Kirsten Brosbøl og nu skrides der endelig til handling, så der bliver målt støj i boligerne, selv om der ikke er lovgivning for det. Læs Nordvestnyts omtale af målingerne her.

Har det noget med Kappelprojektet at gøre? JA, i høj grad.

Det, som European Energy A/S / Kappel Vindtestcenter A/S nu ønsker at undgå ved at indstævne Natur- og Miljøklagenævnet er, at de ikke er bundet af fremtidige regler vedr. støj mm fra vindmøller.

Hvis klagenævnets skærpelser underkendes, kan vi komme til at stå i nøjagtig samme situation som vindmøllenaboerne i Lammefjorden, bortset fra, at vi har nogle politikere der udelukkende tager hensyn til mølleopstiller.

Vattenfall prøver med al magt at få det til at se ud som om det er Holbæk Kommune, der ikke har ønsket at medvirke til målingerne; men det stemmer dårligt overens med, at kommunen må helt til tops for at få hjælp. Læs Vattenfalls kommunikationschefs læserbrev her.

På et borgermøde i Holbæk om Hagesholm møllerne fortalte naboerne om konsekvenserne for dem og deres mistede livskvalitet efter at de blev vindmøllenaboer. Det er bestemt ikke rart at læse.

Du kan læse om deres oplevelser her (resten af referatet er undladt her. Det kan nemt blive lidt indforstået, når man ikke selv bor i området; men bemærk, at borgerne også omtaler, at de beregnede timer med skyggekast heller ikke holder)

8/10-2014: European Energy trækker Natur- og Miljøklagenævnet i retten.
Vindmølleplanerne i Kappel kræver nu endnu en retssag, og det bliver nok ikke den sidste, da flere værditabssager også ventes indbragt.

European Energy A/S har den 8. oktober 2014 indbragt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 9. april 2014 (j.nr. NMK-34-00293) i sagen om Naturstyrelsens VVM-tilladelse af 22. maj 2013 om opstilling af vindmøller ved Kappel for Retten i Lyngby.

VVM-tilladelsens vilkår b) og j) indeholder krav, som European Energy ønsker at få erklæret ugyldige. Subsidiært ønsker de, at VVM-tilladelsen hjemvises til fornyet behandling hos klagenævnet.

Den oprindelige projektmager - DONG Energy A/S - lagde i 2006 stort pres på myndighederne, da der var betydelig risiko for, at projektet ville blive forkastet af politikerne.

DONG gav bl.a. dette løfte:

”… endnu engang skal det understreges, at i det tilfælde støjlovgivningen bliver skærpet og eksempelvis grænseværdierne for lavfrekvent støj skærpes, vil DONG Energy til hver en tid overholde de pågældende grænseværdier og krav”.

Løftet gentog DONG igen og igen såvel skriftligt til Kappelgruppen, men også mundtligt på de afholdte borgermøder,

European Energy forsøger nu med alle midler at slippe for kravet om at skulle overholde kommende skærpelser af støjlovgivningen, selv om det var en væsentlig forudsætning for at der blev vedtaget såvel kommuneplantillæg som lokalplan.

I vilkårene b) og j) er det ”uden iagttagelse af eventuelle overgangsregler i en fremtidig skærpelse af reglerne om støj fra vindmøller”, som European Energy vil have erklæret ugyldig.

Hvis de lykkes med det, så skal de såkaldte ”forsøgsmøller” kun overholde den lovgivning der gælder på anmeldelsestidspunktet. I GIVET FALD MÅ ALLE POLITIKERE OG BORGERE FØLE SIG VIRKELIG R..RENDT.

European Energy A/S har overtaget DONG Energys projekt, men frasiger sig tydeligvis alle de løfter som lå til grund for vedtagelsen af plangrundlaget.

European Energy sælger de fleste af deres vindmølleprojekter, så snart alle godkendelser er på plads – og med rigtig god fortjeneste. Med en klausul om at skulle overholde grænseværdierne i den til enhver tid gældende lovgivning for støj, så kan European Energy nok ikke sælge projektet.

European Energy har åbenlyst aldrig haft reelle planer om selv at teste vindmøller ved Kappel, men havde øjnet rigtig mange penge. Glem alt om testmøller. Det er profitmøller og produktionsmøller.

Var det ikke Vindtestcenter Kappel A/S, der skulle opføre møller?
Jo, og også det har European Energy tænkt på i stævningen, hvor de skriver følgende:

"Det bemærkes, at European Energy A/S' 100% ejede datterselskab, European Wind Farms Denmark A/S, er majoritetsaktionær i Vindtestcenter Kappel A/S".

Vindtestcenter Kappel A/S blev stiftet til formålet – og firmaets aktiekapital er fortsat kun delvis indbetalt.

Hvis European Energy vinder denne sag, så må det betragtes som en væsentlig ændring / ny viden om projektet, som sammenholdt med de mange ændringer i øvrigt, evt. vil kunne få Natur- og Miljøklagenævnet til at genoptage klagesagerne om kommuneplantillæg, lokalplan m.fl.  

Worst scenario
1. september 2014: Dansk eksporteventyrs bagside. I dette læserbrev i Folketidende, henviser Poul Nielsen, Pogemosen, til de skrækkelige oplevelser som borgere rundt om i verden oplever efter at være blevet naboer til kæmpemøller. Det gælder ikke kun mennesker; men i høj grad også dyr.

Vindmølleindustrien påstår altid, at deres støjmålinger er baseret på worst case; men de fortæller aldrig om worst scenario ved at blive nabo til kæmpevindmøller.
Dr. Rachel Connors foredrag, som Poul Nielsen henviser til kan du se/høre HER.
Læs Poul Nielsens læserbrev her.

28. august 2014: Kappel venter stadig på mølleopstillers informationsmøde.
Henvendelser til Vindtestcenter Kappel A/S med forespørgsel om og hvornår, de som mølleopstiller ville holde borger-/informationsmøde, er hver gang blevet besvaret med ... det kommer snart.
I Kappel venter vi dog stadig, og man kunne fristes til at tro, at det fra mølleopstillers side er nøje overvejet, idet et borgermøde på nuværende tidspunkt vil betyde, at Taksationsmyndighederne skal nyvurdere eller ihvertfald ændre på udbetalingerne, idet landmænd ikke nåede over bagatelgrænsen på et værditab, større end 1% af ejendommens værdi, ved taksationerne i 2010/2011. Der kom en ny VE-lov i 2013, og den betyder, at bl.a. nævnte landmænd vil få udbetalt deres estimerede tab, idet den nye lov kun tager udgangspunkt i beboelsesejendommen og ikke jorderne.
Det har Rita Petersen skrevet om i et læserbrev, bragt d.d. i Folketidende

19. august 2014: Den gamle borgmesters drømmescenarie - naboernes mareridt
Folketidende causerer Kirsten Nielsen, Kappelgruppen, over den gamle borgmesters vilde vindmølledrømme. 

14. august 2014: Borgerne skal vænne sig til at læse hjemmeside.
Embedsmændene i Lolland kommune har foreslået, at Lolland kommune helt ophører med at annoncere høringer i trykte medier så som Extraposten og Ugeavisen; men det har politikerne heldigvis sagt nej til i første omgang. 
De kan vi som borgere kun være tilfreds med og opfordre politikerne til at fastholde den formidlingsform.
Det vil så være op til borgerne at søge nærmere oplysninger; men det må og skal være et absolut krav. Borgerne, og især ældre borgere har det svært nok i forvejen med den digitale "samtaleform".
Læs Folketidendes artikel her

12. august 2014: Lolland kommunes pseudohøring omkring vindmølleplaner
Jakob Bork Dirksen, Nyk. F. er lige så utilfreds med kommunens skjulte dagsorden hvad angør den "hemmelige" høring vedr. det kommunale "Debatoplæg til revision af kapitel 16.9 Vindmøller i Kommuneplan 2010-2022" 
Jakob Bork Dirksen gør opmærksom på det problem der bliver i forhold til kommunens markedsføring som landsdelen med de store naturoplevelser, bl.a. turen langs diget ud til Østersøen.
Læs debatoplægget fra Folketidende her

8. august 2014: Skjult dagsorden. Beboerforening sur på kommunen
Lolland Kommunes politikere har den 26. juni 2014 besluttet at sende ”Debatoplæg til Revision af kapitel 16.9 Vindmøller i Kommuneplan 2010 – 2022” ud i 6 ugers offentlig høring med henblik på at indkalde ideer og forslag til den kommende planlægning. Sådan nogenlunde skrev Folketidende i juni måned 2014.

Umiddelbart tyder det på, at man langt om længe er indstillet på at tage et hensyn til borgerne, hvilket jo er nye og positive toner i Lolland Kommune på vindmølleområdet ... MEN, så er der bare lige det, at stort set ingen borgere ved, at der er annonceret med høringen.

Se venligst Riddertofte Beboerforenings brev til kommunen af 30/7 2014 – og kommunens svarskrivelse dateret 31/7, som er modtaget søndag aften. Folketidende blev samtidig orienteret om problemet.

Godt nok svarer Lolland Kommune, at annonceringen nu er gjort mere tilgængelig på hjemmesiden, men det er at holde os borgere, sommerhusejere m.fl. til grin at gennemføre høringer sådan som tilfældet er her. Dertil kommer, at jo senere borgerne kommer ind og påvirker sådanne planer og oplæg, jo sværere er det at ændre dem.

DER ER VIRKELIG PLADS TIL FORBEDRING, OG I ØVRIGT VED BORGERNE IKKE, OM REVISIONEN VIL MEDFØRE NYE VINDMØLLEOMRÅDER.

Om det skrev Folketidende v/Peter Gade den 8. august 2014 om den skjulte dagsorden følgende

5. august 2014: Skamløst spil om milliarder. I Folketidende harmes Poul Nielsen, Pogemosen, over at Danmarks klima-, miljø- og bygningsminister, Rasmus Helveg Pedersen, vendte vindmølleplagede borgere ryggen i forbindelse med den årsmødetale, han holdt ved Danmarks Vindmølleforenings generalforsamling. Læs læserbrevet her.

29. juli 2014: Monstermøller skaber rædsel
For 3 uger siden indsendte Poul Nielsen, Pogemosevej 14, Sakskøbing et yderst vigtigt og informativt indlæg til Folketidende.

I går, den 29. juli, blev det bragt i avisen, desværre uden nogle vigtige informationer.
Læs hele indlægget HER og Folketidendes forkortede udgave HER

15. juli 2014: Åbent brev til den danske regering fra World Council for Nature ved formanden Mark Duchamp.
Det burde virkelig give stof til eftertanke, ikke bare hos lokalpolitikere; men sandelig også hos landspolitikerne. 
Brevet er på engelsk. En Google oversættelse kan give lidt mening; men er desværre ikke optimal. Læs henvendelsen her.

Vi vil opfordre jer til at følge den landsdækkende debat vedr. kæmpe-/monstermøllerne på Landsforeningens hjemmeside (www.stilhed.eu) 
Lige nu er minkavler Kaj Bank Olesen, Vildbjerg og planteskoleejer Boye Jensen, Lammefjordens Stauder truet på deres levebrød. Nu må politikerne vågne op!
Følg debatten og læs indlæg fra forskellige aviser på www.stilhed.eu 

Professor i akustik Henrik Møller, Aalborg Universitet, AUC, er fyret
Henrik Møller har i flere år kritiseret gældende lovgældning vedr. møllestøj, og har selvfølgelig været en torn i øjet på vindmølleindustrien.
Det fortæller H.C. Schjerning om i denkorteavis.dk og sammenligner Henrik Møllers og sin egen fyring som formand for SDE (Sammenslutningen af Danske Elvarmeforbrugere) tilbage i 2006.
Læs hele artiklen fra 4. juni 2014 her. 

30/4 2014: Åbent samråd med ministeren
I det åbne samråd med Miljøministeren den 30/4 2014, der omtaler man Kappel flere gange.
Det er bl.a. fordi Natur- og Miljøklagenævnet har indskrevet i VVM-tilladelsen, at den lavfrekvente støj skal måles inde i boligerne (læs afgørelsen nedenstående), sådan som vi blev lovet det af DONG.

Miljøministeriet har tilsyneladende bildt landspolitikerne ind, at det ikke kunne lade sig søre at måle den lavfrekvente støj indendørs i boligerne.

 

Så har Natur- og Miljøklagenævnet truffet afgørelse i klagerne over
udstedt VVM-tilladelse og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen 

Torsdag den 10. april 2014  modtog vi afgørelserne, og s
elv om klagerne ikke har fået medhold i alle klagepunkter, så er det dog en stor sejr for klagerne, og der er fortsat håb om, at vindmøllerne aldrig vil blive etableret.

Læs en opsummering af svarene i pressemeddelelsen
Afgørelsen i klager over udstedt VVM-tilladelse til Vindtestcenter Kappel A/S kan læses her
Afgørelsen i klage over udstedt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen kan læses her 

Marts måneds vindmølledebat på Lolland

     
temp0040_reddot Landsforeningen
Naboer til
Kæmpevindmøller

Hold dig orienteret om landsdækkende vindmølledebat
på LANDSFORENINGENS hjemmeside.

"In the silence of nature"
Den 17. juni var der inviteret t